Βολάν Διπλής Μάζας – Βασική λειτουργία και έλεγχος ανοχών

Το Βολάν Διπλής Μάζας (DMF) είναι ένα σύστημα απόσβεσης κραδασμών για όλους τους σύγχρονους κινητήρες

Το Βολάν Διπλής Μάζας (DMF) είναι ένα σύστημα απόσβεσης κραδασμών για όλους τους σύγχρονους κινητήρες, που αποτελείται από την πρωτεύουσα και την δευτερεύουσα μάζα, αλλά και πολλά ακόμα εξαρτήματα. Ο Γιώργος Δέλλας, τεχνικός εκπαιδευτής του Schaeffler REPXPERT, μας δείχνει τα περιεχόμενα και την βασική λειτουργία ενός Βολάν Διπλής Μάζας, καθώς και πώς να το ελέγξετε, αλλά και να μετρήσετε τις ανοχές του, με τη χρήση του ειδικού εργαλείου της LuK. Μπείτε στο REPXPERT και δείτε τα δεδομένα των ανοχών των ΒΔΜ δωρεάν στο https://www.repxpert.gr/el/dmf