Σωστές πρακτικές αντικατάστασης ενός συμπλέκτη - Κοινά προβλήματα

Οι τρέχουσες γενιές των οχημάτων, είναι εξοπλισμένες με συστήματα συμπλέκτη, που λειτουργούν χωρίς προβλήματα, υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης.

Οι τρέχουσες γενιές των οχημάτων, είναι εξοπλισμένες με συστήματα συμπλέκτη, που λειτουργούν χωρίς προβλήματα, υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης. Αλλά εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, το πρώτο βήμα για τον μηχανικό, είναι να αξιολογήσει εάν η δυσλειτουργία προκαλείται από φθορά, λάθος τοποθέτησης ή πολύ αυξημένα φορτία. Παρακολουθήστε τον τεχνικό εκπαιδευτή του Schaeffler REPXPERT, Γιώργο Δέλλα, ο οποίος θα σας δώσει μερικές συμβουλές και πρακτικές σωστής αντικατάστασης, καθώς και μερικές από τις πιο συχνές αιτίες προβλημάτων που μπορεί να συναντήσετε στα συστήματα συμπλέκτη.