Έλεγχοι λειτουργίας ΒΔΜ

Έλεγχοι λειτουργίας ΒΔΜ

Επισκόπηση

Koffer_DVD2012_frei.jpg

"Το ειδικό εργαλείο  LuK σας επιτρέπει να διεξάγετε τους παρακάτω ελέγχους στο ΒΔΜ:

• Μέτρηση του τζόγου στρέψης 
• Μέτρηση του τζόγου κλίσης 
Αυτοί οι έλεγχοι, σε συνδυασμό με τον οπτικό έλεγχο για εισχώρηση γράσου, θερμικό φορτίο, κατάσταση συμπλέκτη κ.λπ., καθιστούν εφικτή την αξιόπιστη αξιολόγηση της κατάστασης λειτουργίας του ΒΔΜ.
Ο τζόγος στρέψης είναι ο τζόγος κατά τον οποίο οι πρωτεύουσες και δευτερεύουσες μάζες του ΒΔΜ μπορούν να περιστρέφονται αντίθετα μεταξύ τους μέχρι να ασκηθεί φορτίο στα τοξοειδή ελατήρια. Τα σημεία μέτρησης είναι και τα δύο στοπ στην αριστερή και δεξιά κατεύθυνση περιστροφής. Ο μετρημένος τζόγος χρησιμεύει ως ένδειξη φθοράς."
 

Ποιος έλεγχος είναι κατάλληλος για το ΒΔΜ;

Bild2.jpg

Στα ΒΔΜ με μονό αριθμό οπών με σπείρωμα, για την ασφάλιση της πλάκας πίεσης του συμπλέκτη, η ράβδος του εργαλείου με τις εγκοπές, μπορεί να τοποθετηθεί κεντρικά, καθιστώντας εφικτό τον υπολογισμό του τζόγου στρέψης, χρησιμοποιώντας ένα γωνιόμετρο. Επειδή αυτή η μέθοδος μέτρησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν όλους τους τύπους ΒΔΜ, θα πρέπει να είναι η προτιμώμενη μέθοδος – βλέπε Μέτρηση τζόγου με γωνιόμετρο

Bild3.jpg

Υπάρχουν ορισμένοι τύποι ΒΔΜ με ζυγό αριθμό οπών με σπείρωμα, για την πλάκα πίεσης του συμπλέκτη, όπου δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση της ράβδου με τις εγκοπές κεντρικά. Σε αυτή την περίπτωση, ο τζόγος στρέψης, πρέπει να μετριέται υπολογίζοντας τις οδοντώσεις του γραναζιού της μίζας – βλέπε Μέτρηση τζόγου υπολογίζοντας τις οδοντώσεις του γραναζιού της μίζας

Η παραπάνω διάκριση αφορά και στη μέτρηση του τζόγου κλίσης  – βλέπε Μέτρηση τζόγου κλίσης

Μέτρηση τζόγου με γωνιόμετρο

Bild4.jpg

 • Αφαιρέστε το κιβώτιο ταχυτήτων και τον συμπλέκτη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
​​​​​​​
 •  Βιδώστε τους αντίστοιχους προσαρμογείς (M6, M7 ή M8) σε δύο κάθετα αντικρυστές οπές βιδών για τον συμπλέκτη στο ΒΔΜ και συσφίξτε.

Bild5.jpg

 • Κεντράρετε τη ράβδο με τις εγκοπές στους προσαρμογείς, χρησιμοποιώντας τις κλίμακες και συσφίξτε τα παξιμάδια.  

  ​​​​​​​Το γωνιόμετρο, πρέπει να τοποθετείται κεντρικά πάνω στο ΒΔΜ.

Bild6.jpg

 • Ασφαλίστε το ΒΔΜ, χρησιμοποιώντας τα στελέχη ασφάλισης και, εάν χρειάζεται, τους κατάλληλους αποστάτες, για να ευθυγραμμίσετε το εργαλείο ασφάλισης με το οδοντωτό γρανάζι της μίζας.

  ​​​​​​​Εάν η απόσταση υπερβαίνει τη διάσταση των διαθέσιμων αποστατών, χρησιμοποιήστε πρόσθετες ροδέλες.

Bild7.jpg

 • Εάν το εργαλείο ασφάλισης μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε μια οπή με πείρο ασφάλισης, χρησιμοποιήστε το χιτώνιο του προσαρμογέα, πάνω από τον πείρο ασφάλισης.

Bild8.jpg

 • Βιδώτε τη βάση του ωρολογιακού μικρόμετρου στο μπλοκ του κινητήρα, χρησιμοποιώντας τη κατάλληλη βίδα, δηλ. μια βίδα κιβωτίου ταχυτήτων και, εάν απαιτείται, το χιτώνιο του αντάπτορα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο στο εργαλείο ασφάλισης.
 

Bild9.jpg

 • Η ίδια βίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στερέωση των στελεχών ασφάλισης και της βάσης του  ωρολογιακού μικρόμετρου, εφόσον χρειαστεί.

Bild10.jpg

 • Τοποθετήστε τη ράβδο ασφάλισης του γωνιόμετρου σε αυτό και τη βάση του ωρολογιακού μικρόμετρου και συσφίξτε τη ραβδωτή βίδα.

Bild11.jpg

 • Χρησιμοποιήστε τη ράβδο με τις εγκοπές, για να περιστρέψετε τη δευτερεύουσα μάζα αριστερόστροφα μέχρι να γίνει αισθητή η δύναμη του τοξοειδούς ελατηρίου. 
  ​​​​​​​
 • Προσοχή: 
  ​​​​​​​Ορισμένα ΒΔΜ διαθέτουν δίσκο ελέγχου τριβής που μπορεί να γίνει αισθητός ως τέρμα προς μία κατεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόστε μεγαλύτερη δύναμη για να περιστρέψετε τη δευτερεύουσα μάζα μερικά ακόμα χιλιοστά μέχρι να γίνει αισθητή η αντίσταση τοου ελατηρίου, και έπειτα αφήστε τη να περιστραφεί. Με αυτό τον τρόπο περιστρέφεται επίσης ο δίσκος ελέγχου τριβής στο ΒΔΜ.

Bild12.jpg

 • Απελευθερώστε αργά την ράβδο με τις εγκοπές, αφήνοντας τα τοξοειδή ελατήρια να ανακουφιστούν. Ρυθμίστε τον δέικτη του γωνιόμετρου στο "0"

Bild13.jpg

 • Χρησιμοποιήστε την ράβδο με τις εγκοπές, για να περιστρέψετε τη δευτερεύουσα μάζα δεξιόστροφα μέχρι να γίνει αισθητή η δύναμη του τοξοειδούς ελατηρίου.

Bild14.jpg

 • Απελευθερώστε αργά την ράβδο με τις εγκοπές, αφήνοντας τα τοξοειδή ελατήρια να ανακουφιστούν. Διαβάστε το γωνιόμετρο και συγκρίνετε τη μέτρηση με την κανονική τιμή.

Μέτρηση τζόγου υπολογίζοντας τις οδοντώσεις του γραναζιού της μίζας

Bild15.jpg

 • Αφαιρέστε το κιβώτιο ταχυτήτων και τον συμπλέκτη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
   
 •  Βιδώστε τους αντίστοιχους προσαρμογείς (M6, M7 ή M8) σε δύο κάθετα αντικρυστές οπές βιδών για τον συμπλέκτη στο ΒΔΜ και συσφίξτε.

Bild16.jpg

 • Κεντράρετε τη ράβδο με τις εγκοπές στους προσαρμογείς χρησιμοποιώντας τις κλίμακες και συσφίξτε τα παξιμάδια. 

  ​​​​​​​Επειδή υπάρχει ζυγός αριθμός οπών για τις βίδες του συμπλέκτη, ο βραχίονας με τις εγκοπές, δεν μπορεί να τοποθετηθεί κεντρικά στο ΒΔΜ.

Bild17.jpg

 • Ασφαλίστε το ΒΔΜ χρησιμοποιώντας τα στελέχη ασφάλισης και, εάν χρειάζεται, κατάλληλους αποστάτες για να ευθυγραμμίσετε το εργαλείο ασφάλισης με το οδοντωτό γρανάζι της μίζας. 

  ​​​​​​​Εάν η απόσταση υπερβαίνει τη διάσταση των διαθέσιμων αποστατών, χρησιμοποιήστε πρόσθετες ροδέλες.

Bild18.jpg

 • Εάν το εργαλείο ασφάλισης μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε μια οπή με πείρο ασφάλισης, χρησιμοποιήστε το χιτώνιο του προσαρμογέα, πάνω από τον πείρο ασφάλισης.

Bild19-Kopie.jpg

 • Χρησιμοποιήστε την ράβδο με τις εγκοπές, για να περιστρέψετε τη δευτερεύουσα μάζα αριστερόστροφα μέχρι να γίνει αισθητή η δύναμη του τοξοειδούς ελατηρίου.
   
 • Προσοχή: 
  ​​​​​​​Ορισμένα ΒΔΜ διαθέτουν δίσκο ελέγχου τριβής που μπορεί να γίνει αισθητός ως τέρμα προς μία κατεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόστε μεγαλύτερη δύναμη για να περιστρέψετε τη δευτερεύουσα μάζα μερικά ακόμα χιλιοστά μέχρι να γίνει αισθητή η αντίσταση του ελατηρίου, και έπειτα αφήστε τη να περιστραφεί. Με αυτό τον τρόπο περιστρέφεται επίσης ο δίσκος ελέγχου τριβής στο ΒΔΜ.

Bild20.jpg

 • Απελευθερώστε αργά την ράβδο με τις εγκοπές, αφήνοντας τα τοξοειδή ελατήρια να ανακουφιστούν. 

  ​​​​​​​Επισημάνετε τη δευτερεύουσα μάζα και την πρωτεύουσα μάζα/το οδοντωτό γρανάζι μίζας με μια γραμμή.

Bild21.jpg

 • Περιστρέψτε τη δευτερεύουσα μάζα δεξιόστροφα μέχρι να γίνει αισθητή η δύναμη του τοξοειδούς ελατηρίου. Απελευθερώστε αργά την ράβδο με τις εγκοπές, αφήνοντας τα τοξοειδή ελατήρια να ανακουφιστούν. 

Bild22.jpg

 • Μετρήστε τον αριθμό των οδοντώσεων του γραναζιού της μίζας, ανάμεσα στην αρχική επισήμανση και την τρέχουσα θέση του και συγκρίνετε με την κανονική τιμή

Μέτρηση τζόγου κλίσης

Bild23.jpg

Τοποθετήστε το ωρολογιακό μικρόμετρο και την ράβδο στη βάση του ωρολογιακού μικρόμετρου.

Bild24.jpg

 • Κεντράρετε το ωρολογιακό μικρόμετρο στον προσαρμογέα και ρυθμίστε την απαιτούμενη προένταση
 
 •  Προσοχή:
  ​​​​​​​Η μέτρηση θα πρέπει να διεξαχθεί με ήπιο τρόπο. Εάν εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη, θα προκύψουν ανακριβείς μετρήσεις και θα προκληθούν ζημιές στο ΒΔΜ.

Bild25.jpg

 • Ωθήστε ομαλά την ράβδο με τις εγκοπές, προς τον κινητήρα χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά σας, για παράδειγμα) μέχρι να νιώσετε αντίσταση. 

  ​​​​​​​Διατηρήστε την ράβδο με εγκοπές σε αυτή τη θέση, ενώ ρυθμίζετε το ωρολογιακό μικρόμετρο στο "0".

Bild26.jpg

 • Ωθήστε ομαλά τον μοχλό προς την αντίθετη κατεύθυνση (χρησιμοποιώντας το δάχτυλό σας, για παράδειγμα) μέχρι να νιώσετε αντίσταση. Διαβάστε το ωρολογιακό μικρόμετρο και συγκρίνετε τη μέτρηση με την αντίστοιχη κανονική τιμή