ΝΈΟ

Μονάδα διαχείρισης θερμοκρασίας

Συμπαγές εξάρτημα με πολλές δυνατότητες

INA-PC-WP-65485G-02-2-.jpg
1634x919pcx_garage_tips_14-06-2021_GR.jpg

Οι πρώτοι κινητήρες σε ευρείας κλίμακας παραγωγή που διαθέτουν πολυλειτουργικό θερμοστάτη είναι οι κινητήρες 1.8 l και 2.0 l TFSI από τον όμιλο VW (τετρακύλινδρος σε σειρά κινητήρας EA888 3ης γενιάς). Αυτή η μονάδα σχεδιάστηκε, από κοινού, από την Audi και την Schaeffler (Εικόνα 1). Στη φάση προθέρμανσης του κινητήρα, η μονάδα διαχείρισης της θερμοκρασίας, μπορεί να κλείσει εντελώς την είσοδο του ψυκτικού υγρού στον κινητήρα ή να ρυθμίσει μια ελάχιστη ταχύτητα ροής. Εάν ο κινητήρας ζεσταθεί από τη λειτουργία, η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού, μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα και πλήρως μεταβαλλόμενα, σε διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις σε φορτίο και τις εξωτερικές οριακές συνθήκες.

Η μονάδα διαχείρισης της θερμοκρασίας διαθέτει δύο συνδεδεμένες, περιστροφικές βαλβίδες ολίσθησης που λειτουργούν μέσω μόνο ενός ηλεκτρικού κινητήρα. Η μία από αυτές τις περιστροφικές βαλβίδες ολίσθησης, βρίσκεται στην πλευρά πίεσης της αντλίας νερού και έχει σχεδιαστεί για να διακόπτει το ψυκτικό υγρό. Η δεύτερη περιστροφική βαλβίδα ολίσθησης, χρησιμοποιείται για τη διανομή του ψυκτικού υγρού στην πλευρά της εισαγωγής. Ολόκληρο το κύκλωμα ψύξης, διαθέτει επίσης βαλβίδες εναλλαγής, που επιτρέπουν τη ροή του ψυκτικού υγρού μέσω του συστήματος θέρμανσης και την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εναλλάκτη θερμότητας λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων, με στοχευμένο τρόπο. Δύο περιστροφικές βαλβίδες ολίσθησης, οι οποίες συνδέονται μηχανικά, ελέγχουν τη ροή του ψυκτικού υγρού μέσα στη μονάδα των περιστροφικών βαλβίδων ολίσθησης. Ένας ηλεκτροκινητήρας κινεί την περιστροφική βαλβίδα ολίσθησης 1, μέσω ενός ελικοειδούς γραναζιού, με υψηλή σχέση υποπολλαπλασιασμού. Η περιστροφική βαλβίδα ολίσθησης 1 συνδέεται, με τη σειρά της, με την περιστροφική βαλβίδα ολίσθησης 2 μέσω ενός γραναζιού μετάδοσης της κίνησης. Η περιστροφική βαλβίδα ολίσθησης 1, αντικαθιστά τον συμβατικό κέρινο θερμοστάτη και μπορεί να προσαρμόσει τη θερμοκρασία του  ψυκτικού υγρού πολύ γρήγορα και πλήρως μεταβαλλόμενα, μεταξύ 80 °C και 110 °C, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Επιπλέον, η περιστροφική βαλβίδα ολίσθησης 1, ενεργοποιεί την επιστροφή του ψυκτικού υγρού από το ψυγείο λαδιού του κινητήρα (Εικόνα 2). Το υγρό ψύξης, θερμαίνεται 30 % γρηγορότερα σε σχέση με τους προηγούμενους κινητήρες που χρησιμοποιούσαν κέρινο θερμοστάτη. Ο απαιτούμενος χρόνος για την επίτευξη της θερμοκρασίας αναφοράς του λαδιού, μειώνεται περίπου κατά 50 %.


Ρίξτε επίσης μια ματιά στο βίντεο εξαγωγής και τοποθέτησης της μονάδας διαχείρισης της θερμοκρασίας.