ΝΈΟ

Διπλή συσκευασία – Ροδέλες ρύθμισης, σε λογικό συνδυασμό

Levelling disk
LuK RepSet 2CT
Table
Το περιεχόμενο του RepSet 2CT για τους διπλούς ξηρούς συμπλέκτες (VW Group), αποτέλεσε πρόσφατα θέμα συζήτησης σε πολλά συνεργεία: σε ορισμένα σετ, περιλαμβάνονται μόνο 6 αντί για 11 δίσκοι για τον συμπλέκτη K2. Σήμερα, θα διευκρινίσουμε τον λόγο που συμβαίνει αυτό και πώς αλλάζει τη διαδικασία επισκευής.

Για να αντισταθμίζονται οι αξονικές ανοχές ανάμεσα στα ρουλεμάν σύμπλεξης και τον συμπλέκτη, το LuK RepSet 2CT περιλαμβάνει μεγάλες επίπεδες ή κωνικές ροδέλες ρύθμισης για τον συμπλέκτη K1 και μικρές ροδέλες ρύθμισης για τον συμπλέκτη K2, ανάλογα με τον τύπο του κιβωτίου ταχυτήτων.
Προς το παρόν, η ανοχή του ρουλεμάν σύμπλεξης K2, αντισταθμίζεται μέσω μιας  ροδέλας ρύθμισης. Για να καλύπτονται οι πιο κοινές διαστάσεις ρύθμισης, το LuK RepSet 2CT περιείχε 11 ροδέλες, με διαφορετικό πάχος.

Στο εξής, επιτρέπονται έως και δύο ροδέλες ρύθμισης στο ρουλεμάν σύμπλεξης K2. Σαν αποτέλεσμα, έχει μειωθεί ο αριθμός των μικρών ροδελών.
Το εύρος των ροδελών περιλαμβάνει πλέον διαφορετικά πάχη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ώστε να επιτυγχάνονται όλες οι προηγούμενες διαστάσεις ρύθμισης με μόνο 6 ροδέλες ρύθμισης.

Είτε περιλαμβάνονται 6 είτε 11 ροδέλες, και τα δύο RepSet μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για τα οχήματα που αναφέρονται στον κατάλογο.

Ο πίνακας στην εικόνα συγκρίνει τις διαστάσεις ρύθμισης του προηγούμενου και του νέου σετ ροδελών ρύθμισης, καθώς και τους συνδυασμούς τους, ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες διαστάσεις.