Κροτάλισμα στο κιβώτιο ταχυτήτων – Αξονικός και Ακτινικός Τζόγος ενός ΒΔΜ

00081132 TdM-LuK-Kippspiel.jpg
Πολλοί εργαζόμενοι στα συνεργεία, έχουν ακούσει ήδη την τεχνική εξήγηση και καθησυχάστηκαν, αλλά το θέμα παραμένει επίκαιρο.
Υπάρχει μια ευρεία γκάμα σχεδιασμών και γενιών του ΒΔΜ. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, η δευτερεύουσα μάζα, πρέπει να μπορεί να κινείται σε σχέση με την πρωτεύουσα μάζα. Ανάλογα με τον σχεδιασμό, αυτό μπορεί να συμβεί είτε μέσω των ρουλεμάν ή των κουζινέτων. Εξετάζοντας προσεκτικά αυτούς τους δύο τύπους έδρασης, καθίσταται γρήγορα σαφές γιατί ένα ΒΔΜ με κουζινέτο, έχει σημαντικά μεγαλύτερο αξονικό τζόγο από ένα ΒΔΜ με ρουλεμάν.
Ένα ρουλεμάν, μπορεί επίσης να απορροφήσει ορισμένες από τις ακτινικές του δυνάμεις, αξονικά. Αυτό σημαίνει, ότι σε ένα ΒΔΜ με ρουλεμάν, η δευτερεύουσα μάζα, εδράζεται σχετικά σφιχτά στην πρωτεύουσα μάζα και είναι σχεδόν αδύνατο να κινηθεί αξονικά. Αντιθέτως, ένα κουζινέτο, απαιτεί ασφαλώς ένα συγκεκριμένο ποσοστό εσωτερικού τζόγου, ώστε να είναι εφικτή η σωστή λειτουργία και η ακτινική καθοδήγηση της δευτερεύουσας μάζας. Υπό ορισμένες συνθήκες, αυτό μπορεί να ανιχνευτεί μέσω ενός ελάχιστου ακτινικού τζόγου, ακόμη και σε ένα καινούριο ανταλλακτικό. Σε σύγκριση με το ρουλεμάν, η αξονική καθοδήγηση διεξάγεται μόνο προς την κατεύθυνση του κινητήρα.
Επομένως, ένα κουζινέτο ενός ΒΔΜ, μπορεί επίσης να παρουσιάσει αξονικό τζόγο μεταξύ της πρωτεύουσας και δευτερεύουσας μάζας, ανάλογα με τον τύπο. Εάν τώρα μετακινήσετε τη δευτερεύουσα μάζα αξονικά προς τα πίσω και μπροστά, θα ακούσετε το κροτάλισμα που αναφέραμε παραπάνω. Αναμφίβολα, αυτό δεν συνιστά ελάττωμα, επειδή αυτή η κατάσταση προκύπτει μόνο στον πάγκο εργασίας, ή μετά από την εξαγωγή του κιβωτίου ταχυτήτων. Κατά την οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες, η προένταση του συστήματος αποσύμπλεξης μαζί με την καθοδήγηση της πλάκας του συμπλέκτη στον πρωτεύοντα άξονα κιβωτίου ταχυτήτων (ρουλεμάν κιβωτίου και ρουλεμάν στροφάλου, εφόσον υπάρχει), διασφαλίζουν ότι η δευτερεύουσα μάζα είναι σταθερή και σωστά τοποθετημένη. Συνεπώς, δεν προκύπτουν αξονικές και ακτινικές κινήσεις.
Ο αξονικός τζόγος, ο οποίος μετριέται στο ανώτατο εξωτερικό άκρο όταν αποσυναρμολογείται, μπορεί να είναι έως και 2.9 mm για σχεδιασμούς με κουζινέτα. Όπου έχει ήδη φθαρεί το ΒΔΜ, αυτός ο αξονικός τζόγος μπορεί να χρησιμεύσει ως ένδειξη φθοράς. Η ακριβής, πραγματική τιμή μπορεί να καθοριστεί μέσω του ειδικού εργαλείου της LuK 400008010. Περαιτέρω πληροφορίες, τιμές φθοράς και τα οχήματα για τα οποία είναι κατάλληλο, μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο προϊόντων REPXPERT ή εδώ.
​​​​​​​