Έξυπνες επισκευές κινητήρα

Τεχνικό περιεχόμενο

Μια βλάβη στον κινητήρα προκαλεί συνήθως επακόλουθες ζημιές και σε άλλα εξαρτήματά του. Πιθανές αιτίες βλάβης και τεχνικό περιεχόμενο, μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω κείμενο. Το προσαρμοσμένο ΚΙΤ καδένας χρονισμού INA (559 0146 10), περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την επαγγελματική επισκευή του συστήματος της καδένας χρονισμού.
​​​​​​​

00086044 Bild-3.jpg
​​​​​​​Η φθορά ενδέχεται να προκαλέσει επιμήκυνση της καδένας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αναπήδηση της καδένας ή, στη χειρότερη περίπτωση, θραύση. Εκτός από την ολική βλάβη του συστήματος χρονισμού, προκαλούνται συνήθως ζημιές και στον μηχανισμό κίνησης βαλβίδων (Valvetrain).
 

00086044 Bild.jpg
​​​​​​​Εάν, μόλις σπάσει η καδένα, ο εκκεντροφόρος άξονας δεν μπορεί πλέον να κινηθεί μέσω του στροφαλοφόρου άξονα [A], οι βαλβίδες παραμένουν μερικώς ανοιχτές. Οι βαλβίδες πιέζονται αντίθετα από τα κοκοράκια, μέσω των εμβόλων [B]. Τα έμβολα ενδέχεται επίσης να συγκρουστούν με τις βαλβίδες, εάν αναπηδά η καδένα.
 

00086044 Bild-0.jpg
​​​​​​​Επειδή τα κοκοράκια δεν μπορούν να μετατοπιστούν, παραμορφώνονται. Λόγω του υψηλού φορτίου, προκαλούνται επίσης ζημιές στα υδραυλικά ωστήρια (μη ορατές). Συνήθως, δεν προκαλούνται ζημιές στον εκκεντροφόρο άξονα. Ο ενδελεχής έλεγχος για τυχόν πρόσθετες, επακόλουθες ζημιές είναι υποχρεωτικός, κυρίως για ζημιές στις βαλβίδες.