Οι εκκεντροφόροι άξονες διαφέρουν μεταξύ τους

00087099 Nockenwellen (1).jpg
Οι εκκεντροφόροι άξονες κατασκευάζονται σε τρεις διαφορετικές διαδικασίες. Ο σχεδιασμός που χρησιμοποιείται συνήθως, είναι οι εκκεντροφόροι άξονες από χυτοσίδηρο. Οι χαλύβδινοι εκκεντροφόροι άξονες, είναι ακόμη ένας δημοφιλής σχεδιασμός. Χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται συγκεκριμένο υλικό. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία του εκκεντροφόρου άξονα γίνεται με κράματα χάλυβα και στη συνέχεια, τροχίζεται. Ο τρίτος σχεδιασμός είναι γνωστός ως οι συναρμολογούμενοι εκκεντροφόροι άξονες. Κατασκευάζονται συνήθως από κυλινδρικούς σωλήνες, στους οποίους πρεσάρονται τα επιμέρους έκκεντρα. Τα έκκεντρα στερεώνονται μέσω συγκόλλησης ή με θερμοκρασία, για παράδειγμα.
​​​​​​​
Η αρθρωτή δομή και το σημαντικά μειωμένο βάρος του συναρμολογούμενου εκκεντροφόρου άξονα, σε σύγκριση με έναν από χυτοσίδηρο, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα. Τα έκκεντρα που τοποθετούνται στον εκκεντροφόρο, ενεργοποιούν τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής. Με αυτό τον τρόπο, η περιστροφική κίνηση των εκκεντροφόρων, μετατρέπεται σε ευθεία κίνηση των βαλβίδων. Χρησιμοποιούνται διαφορετικές εκδόσεις σχεδιασμών των στοιχείων μετάδοσης της κίνησης (ωστήρια, κοκοράκια, κλπ.) μεταξύ των έκκεντρων και των βαλβίδων.